top of page
Image by Wesley Tingey

Dokumentasjon

Vi legger stor vekt på at vi til en hver tid er oppdatert til dagens standard på alle felt. Vi setter også sterkt i fokus at vårt personell alltid har oppdatert kompetanse. Dermed har vi det som trengs for å kunne møte kravene til kvalitet, kunnskap og leveranse.

Miljøstandard

Ribe Betong har oppnådd sertifisering innen Miljøstandarden NS-EN ISO 14001: 2015. Sertifiseringen gjelder for alle våre blandingsteder, og viser at vi følger et miljøstyringssystem i samsvar med ISO- kravene. Bilag

Produksjon

NS-EN 206+A2+NA:2022  Sertifikatet bekrefter at all krav til vurdering, kontroll og krav til produksjonskontrollsystem (PKS) er oppfylt og i samsvar med kravene i folgende spesifikasjon(er): NS-EN 206 Betong. Spesifikasjon, egenskaper, fremstilling og samsvar

Systembeskrivelse

Sikkerhetsdatablad

  • face
  • insta
  • link
  • yout
bottom of page