top of page

BESTILLE BETONG?

Det er mange ting man må tenke på når en skal bestille betong. Av og til kan mangelfull info og dårlig kommunikasjon ført til misforståelser og forsinkelser. Når det kommer til betong, kan tid være kritisk. Her er noen tips på hva en bør ta i betraktning og ha klart før bestilling: 

Hvor?

Ofte bygges det på nye plasser som ikke finnes på kart og GPS. Våre ansatte prøver alltid å finne den beste transportruten mulig, men viktigst av alt er at betongen blandes med egenskapene til at den skal være som bestilt ved ankomst. Hvordan er tilkomsten? Er det omkjøringer som ikke plukkes opp i kart? Har det skjedd andre ting på veien som vi ikke kan ha fått med oss? 

Oppstilling

Det må være nok plass til at betongbil og evt. betongpumpe har nok plass til å kunne opere på en sikker måte ovenfor personer og andre nærliggende verdier.  Det er viktig at forholdene på byggeplass er tilrettelagt for motta tung last. Det må hensyntas restriksjoner på akseltrykk og bæreevne på vei, og spesielt på våren ved teleløsningen kan dette by på noen utfordringer som må vurderes før bestilling. Betongbilen alene kan veie mer enn 32 tonn!

Hindringer

Er det andre hindringer, som for eksempel strømledninger eller telefonkabler?
Sikkerhetsavstand til nærliggende høyspentledninger må være avklart med linjeeier eller strømleverandør før betongbilen ankommer plassen. Hvis dette ikke er avklart på forhånd, returnerer betongbilen for kundens regning og det vil i tillegg påløpe returavgift på betongen som er bestilt.

Når?

Som nevnt over er tid viktig når en planlegger en støp. Når ønskes første levering, hvor lang tid har dere planlagt at støpen skal ta. Dette er info vi bruker for å planlegge leveransene for hele dagen.
Har man planlagt feil, kan dette skape forsinkelser for andre kunder.
Støpehastighet: Intervall ved flere lass. 

Hvem?

Navn på bestiller , samt navn/telefonnummer til kontaktperson på støpedagen. Uforutsette hendelser kan skje fra begge hold, hvem som skal kontaktes er gunstig å vite for rask avklaring.  

Mengde

Det er fort gjort å bomme litt på mengde. Har man bestilt for mye kan en alltids justere dette om man holder en god dialog med blanderen. Gir man ikke beskjed i god tid, vil det som er bestilt, produseres.  God kommunikasjon er også nøkkel om det ser ut til at det har blitt bestilt for lite. Får man ikke gitt beskjed raskt nok, kan dette føre til store forsinkelser som kan gå ut over støpen. 

Voluminnholdet i forskallingen kan du beregne med ( L x B x H ). Du bør vurdere en sikkerhetsmargin basert på forholdene i støpeform, alt ettersom ujevnt underlag eller underlag som vil bli komprimert av betongens egenvekt kan øke behovet noe.

Armering?

Skal du benytte tradisjonelt armeringsnett eller ønsker du betongen ferdig armert?
Vi leverer fiberarmert betong til ditt prosjekt.

Hva?

Det som er gøy med betong er at den kan tilpasses til de aller fleste behov. Det finnes retningslinjer for hvilken betong vi skal bruke ift. hva som støpes (gulv, fundament, fjøs osv.) Dette henger også sammen med hvor. Enkelte miljøer krever spesiell betong (f.eks maritimt). Vi får mye viktig info ut av hvilken type konstruksjonsdel som skal støpes. Derfra kan vi foreta de justeringene som må til for å transportere og levere betongen etter kundens planlagte støpemetoder.  

Vær

Har du tenkt på hvordan betongen skal herde? Sol og skygge, ytre påvirkninger har mye å si på sluttresultatet. Har du gjort de nødvendige tiltakene som å varme forskalingen på vintertid? Har temperaturen og været endret seg i forhold til planlagt? Hvor lang tid har du disponibelt til betongen skal være ferdig herdet?  

Hengemyr er et kjent fenomen, les mer her.

Ting å tenke på hvis du skal støpe på vinteren, les mer om dette her.

  

Betongen kan tilsettes retarder og akselleratorer for å justere herdetiden i forhold til punktene nevnt ovenfor.  

  • face
  • insta
  • link
  • yout
bottom of page