top of page
AMV07937-4.jpg

Ribe Betong styrker miljøengasjementet

28.11.2023

Ribe Betong kunngjorde nylig sitt skritt mot en mer bærekraftig fremtid gjennom sitt engasjement som Klimapartner og forpliktelsen til å redusere sitt miljøavtrykk. Selskapet, en fremtredende aktør innen betongproduksjon i Norge, setter nå fokus på å lede bransjen mot grønnere praksiser og har tatt konkrete steg for å oppfylle sine miljømessige forpliktelser.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram

Ved å signere avtalen med Klimapartner, har Ribe Betong satt et tydelig mål om å handle systematisk og målrettet for å oppnå grønne mål. Selskapet har som ambisjon å bli en ledende aktør innen miljø- og bærekraftsarbeid i betongindustrien i Norge. "Omstilling er enklere for Klimapartnere, og vi er veldig glad for at Ribe Betong nå er med i nettverket vårt," forteller Anette Katrine Stave Severinsen, Regionleder for Klimapartnere Agder.

Karl Magnus Skretting, assisterende daglig leder i Ribe Betong, delte detaljer om selskapets satsning gjennom Ressurspark-prosjektet. Skretting fremhevet behovet for å ta ansvar for avfall fra betongproduksjon og uttrykte selskapets ønske om å implementere bærekraftige løsninger.

"Vi har sett behovet for å ta ansvar for hele betongproduksjonsprosessen og er dedikert til å redusere avfall og optimalisere ressursbruken gjennom prosjektet Ressurspark," sa Skretting.

Ribe Betong har også identifisert behovet for ekstern ekspertise for å oppnå sine miljømål. Deres ansettelse av Erik Røksland, en erfaren fagperson med fokus på løsningsorienterte tilnærminger, styrker selskapets muligheter for å implementere bærekraftige metoder i betongproduksjonen.

"Vår ambisjon er å systematisere våre praksiser og sikre at vår produksjon går i en sirkulær retning, med minimalt avfall," la Skretting til.

Ribe Betongs forpliktelse til bærekraft og miljøvennlig praksis markerer en betydelig milepæl i deres reise mot en mer ansvarlig betongproduksjon. Selskapet oppmuntrer resten av bransjen til å følge deres eksempel og sammen bidra til en mer bærekraftig fremtid.

Presse

  • face
  • insta
  • link
  • yout
bottom of page