top of page

Overtidsmat

Under ser dere noen eksempler på hva som gjelder

10 timer

Når en ansatt jobber minst 10 timer sammenhengende utenfor hjemmet, kan arbeidsgiver dekke kostnader til mat og drikke ved overtid. Den totale arbeidsmengden må overstige 10 timer.

 

Merk at rett til overtidsmat ikke er lovpålagt. Det er opp til hver enkelt bedrift å vurdere egne regler og bestemmelser rundt mat og drikke ved overtid.

DSC01822-2.jpg
Image by Clay Banks

Beløp

Beløpet skal ikke overskride 200,-

Arbeidsgiver kan dekke inntil 200,- skattefritt,

overskytende blir skattepliktig.

Hvis du får dekket mat av arbeidsgiver, er dette i utgangspunktet skattepliktig. Dette er fordi det anses som dekning av private utgifter.

Image by The Nix Company

Hva kan du kjøpe?

Vi ser på enkelte utlegg at det blir kjøpt både hygieneartikler, produkter til hjem og andre ting som ikke har noen ting med overtidsmat gjøre. Overtidsmat tilbys for de som har hatt en uforutsett lang arbeidsdag, og skal være mat til den gitte dagen.

matt-artz-Fu2v5drnMBA-unsplash copy.jpg
Handshake

Må avklares på forhånd

Jobber du mer enn 10 timer og ønsker overtidsmat må dette avklares med produksjonsleder før kjøpet gjennomføres!

  • face
  • insta
  • link
  • yout
bottom of page