top of page

Nærmere 140.000 m³ betong

Etter 4 års byggetid er den nye E39-strekningen mellom Kristiansand vest og Mandal øst åpen for trafikk. Den 19 kilometer lange motorveien gir en helt ny sikkerhet for trafikantene, i tillegg til redusert reisetid. Veien byr på Sørlandets lengste tunnel med en lengde på over 4000 meter. Kronen på verket, Trysfjordbrua, betegnes som ingeniørkunst og er nominert til årets Betongtavle.

01.12.2022

Betongtavlen er en ærespris som gis til byggverk i Norge, «hvor betong er anvendt på en miljømessig, estetisk og teknisk fremragende måte.» 

I løpet av byggetiden har 4000 mennesker deltatt i arbeidet på strekningen. Nye Veier er byggherre, AF Gruppen er totalentreprenør som også har hatt med seg en rekke underentreprenører og leverandører. Ribe Betong er en av disse, og har levert om lag 140.000 kubikk med betong til prosjektet. Strekningen har vært høyt prioritert av Nye Veier, da den gamle var preget av dårlig sikkerhet, lav fartsgrense og kapasitet. Utbyggingen tetter disse hullene, samtidig som den skal være fremtidsrettet og gjøre det lettere for alle parter som er avhengige av transport til å omstille seg til lavutslippssamfunnet.   

Trysfjordbrua

Trysfjordbrua er 537 meter lang, 64 meter høy på det høyeste punktet og med brutårn 260 meter fra hverandre på hver sin side av fjorden. Det ble først støpt to store fundamenter, deretter ble tårnene som holder brua oppe, glidestøpt. Denne støpen varte i 20 dager, dag og natt, uten stopp. Brua er av typen fritt frembygd-bro, det vil si at det bygges en fri utkrager ut fra en fast ende. Under bygging er det ingen annen understøttelse og broa må bære seg selv før den er ferdig utbygd. Dette krever vesentlig i planleggingen for å oppnå minst mulig belastning på miljøet. For å unngå å bygge et tredje brutårn i selve fjorden, måtte det spares vekt og de involverte ingeniørene måtte tenke utenfor boksen.

 

Utviklingen av lettbetongsammensetningen startet i betonglaboratoriet på Universitetet i Agder. Ribe Betong og Kruse Smith brukte flere dager for å finne frem til en egnet betongresept som hadde de ønskede egenskapene med tanke på egenvekt, støpelighet og robusthet. Anleggsleder Per Særen i Kruse Smith har erfaring både med lettbetong og bygging av fritt frambygd-bro. Dette ble kombinert med Ribe Betongs teknologileder Øystein Mortensvik sin materialkunnskap. Etter at laboratorieprøvingen var tilfredsstillende, ble det gjort fullskala forsøk av betongsammensetningen for å gjøre klar til leveranser på 8 m³ lettbetong per betongbil. De fleste vanlige betongtyper veier ca. 2350 kg per kubikkmeter. Vår lettbetong for dette prosjektet hadde en snitt vekt på 1950 kg per m³, omtrent 400 kg mindre enn vanlig betong. Hvordan fikk vi til dette?...

Prøvepumping.png

LB50 SV-Standard med forskjellige sement typer avhengig av værforhold, med Leca 800 tilslag. Her fra et prøvestøp på Mjåvann.

Svaret er Leca. Lettbetongen ble produsert med Leca 800 klinker som tilslag, og bidro til den vesentlige vektbesparelsen. Nesten 8000 m³ av lettbetong ble brukt til å bygge strekket i midten og inn mot land fra begge brutårn. Det utgjør ca. 3500 tonn spart vekt! For å sette dette i perspektiv, tilsvarer dette nærmere 100 Hercules fly, og man kan parkere 15,5 av disse flyene fra ende til ende for å dekke bruas lengde. Det ble levert 18.500 m³ betong fra Ribe Betong til Trysfjordbrua alene.

 

Kvalitetssikring

Det har blitt gjort grundig arbeid i forhold til dokumentasjon, innledende prøving og fullskalaprøvinger sammen med Kruse Smith. Fokuset lå på E-Modul og Leca 800. Det er tatt totalt 420 betongprøver av betongen til brua – en prøve omtrent hver 44 m³ betong produsert. Av disse er 163 prøver av LB50, som er lettbetongen vi produserte med Leca. Hvis vi antar tid per prøve til 60 minutter på LB50 og 30 minutter på de andre typene, har vi brukt om lag 300 arbeidstimer på prøving av betongen som er levert til prosjektet.

Sammen med entreprenørene Nye Veier, AF Gruppen og Kruse Smith, har vi lagt inn et enormt arbeid, dag og natt, på hvert trinn av prosjektet. God kommunikasjon, forberedelse og innledende prøver har gitt stabile leveranser. Først og fremst, er det alle de flinke menneskene som har jobbet på dette prosjektet som har ført til at vi kan nyte den nye veien nå. Nå gjenstår resten av veien til Stavanger, vi gleder oss!

Bru.png

Fundamentene ble støpt med B45 SV-Standard betong (ANL FA-sement + ekstra flyveaske). Brutårnene ble glidestøpt med B45 SV-Standard betong (STD FA-sement) og tårnhodene med B60 SV- Standard betong (STD FA sement).

Nøkkeltall Trysfjordbrua

bil.png

Nøkkeltall E39 Kristiansand vest - Mandal øst

  • Strekning: 19 km firefeltsmotorvei

  • Øvre fartsgrense: 110 km/t.

  • 46 konstruksjoner, hvorav 15 bruer.

  • Lengste brukonstruksjoner: Trysfjordbrua 537 m og Monanbrua 400 m

  • Lengste tunell: Søgnetunnelen 4.000 m (6,5 km toløpstunneler fordelt på fem tunneler totalt)

  • Til sammen 6,4 millioner kubikk masse sprengt for å bygge strekningen

  • face
  • insta
  • link
  • yout
bottom of page