top of page
Stein-Harald.jpg

Informasjon om potensielle konsekvenser av coronaviruset for vår virksomhet.

Oppdatert: 08. desember 2021

 

Spredningen av coronaviruset innebærer en risiko for oppfylling av forretningsforpliktelser for hele næringen. Vi informerer herved våre kunder om at problemene og konsekvensene som følger i kjølvannet av det pågående COVID-19 utbruddet kan medføre at våre forretnings-anliggender blir forhindret eller forsinket, og at en Force Majeure-situasjon dermed kan oppstå. Ribe Betong har handlet og iverksatte tidlig retningslinjer for å forebygge at viruset spredte seg innen selskapet.

De felles retningslinjene innebærer blant annet: 

 

 • Ingen forretningsreiser til utlandet, samt unngå bruk av kollektiv transport. 

 • Personer som nylig har besøkt risikoområder, som har vært i kontakt med personer som har besøkt risikoområder, eller som følger seg syke, bes bli hjemme fra jobb. 

 • Møterestriksjoner 

 • Ansatte bes om å jobbe hjemmefra, hvis mulig 

 • Være nøye med personlig hygiene, unngå håndhilsning osv. 

 • Forsterkede vaske- og rengjøringsrutiner i våre lokaler 

 • Vi ønsker ikke kunder inn på fabrikkene i denne situasjonen, unntatt transportører som skal laste varer, etter avtale. 

 • Hentekunder må ta kontakt med blandeverket / lageret på telefon i forkant.

 

Vi kjenner pr. i dag ikke til omstendigheter der COVID-19 har forhindret eller forsinket vår produksjons-
eller leveringsevne. Dette kan imidlertid endre seg raskt, avhengig av utviklingen og konsekvensene

av COVID-19, og de forebyggende tiltakene som nasjonale og lokale myndigheter over hele verden iverksetter.

 

Ribe Betong følger situasjonen nøye, og vi vil holde våre kunder orienterte om enhver endring av
betydning mhp. COVID-19 som kan påvirke leveransesituasjonen. Videre har vi iverksatt og vil

fortsette gjennomføringen av egnede tiltak med henblikk på å minimere eventuelle effekter av COVID-19-utbruddet.

 

Ribe Betong ønsker å minimere kontakten mellom deres ansatte og sjåførene ved leveranse på
byggeplass, og ber om at signatur av følgesedler foretas av våre sjåfører. Dette for å unngå berøring
og mulig smitteoverføring. Vi håper dere kan akseptere løsningen, og beklager ulempe det måtte medføre.

 

Med vennlig hilsen
Roger Ribe, Daglig leder
Ribe Betong AS

Lær mer om smittesituasjonen på:

 • face
 • insta
 • link
 • yout
bottom of page