top of page

Betongsofa

Klimavennlig

Våre betongsofaer er laget av restbetong!
På samme måte som Ribe Blokk, lages våre betongsofaer av restbetong. Noe som gjør produktet både klimanøytralt, og prisgunstig! Sofaen krever minimalt med vedlikehold.

2 tonn

Med en egenvekt på omrent 2 tonn, er dette et utmerket produkt til festivaler og utendørs arrangementer. Sofaene kan kombineres som sitteplass, barriere/sperring og forankring med sine to solide forankrinspunkt.

Weather proof

Betongsofa passer godt til offentlige utearealer som parkområder over lenger tid og permanent basis. I motsetning til organiske materialer kan ikke betong råtne, og er brannsikker. 

Denne sofaen blåser ikke bort!

Betong er løsningen

Egenskapene til betong gir en naturlig motstand mot naturkreftene. Å tenke langsiktig er bærekraftig. Dette handler også om å redusere klimabelastningen, samtidig ved å tilpasse bygg og konstruksjoner til klimaet.

Ribe Blokk mål.png

Kontaktperson

Ingrid Stenbråten
 

Telefon

Email

Connect

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
  • face
  • insta
  • link
  • yout
bottom of page