Image by Wesley Tingey

Dokumentasjon

Vi legger stor vekt på at vi til en hver tid er oppdatert til dagens standard på alle felt. Vi setter også sterkt i fokus at vårt personell alltid har oppdatert kompetanse. Dermed har vi det som trengs for å kunne møte kravene til kvalitet, kunnskap og leveranse.

Miljøstandard

Ribe Betong har oppnådd sertifisering innen Miljøstandarden NS-EN ISO 14001: 2015Sertifiseringen gjelder for alle våre blandingsteder, og viser at vi følger et miljøstyringssystem i samsvar med ISO- kravene.

Produksjon

NS-EN 206:2013 + A1:2016 + NA:2017  Sertifikatet bekrefter at all krav til vurdering, kontroll og krav til produksjonskontrollsystem (PKS) er oppfylt og i samsvar med kravene i folgende spesifikasjon(er): NS-EN 206 Betong. Spesifikasjon, egenskaper, fremstilling og samsvar

Systembeskrivelse

  • face
  • insta
  • link
  • yout